Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnih straneh Argeta, je last družbe Droga Kolinska d.d. in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Vsebine (besedila, slike, logotipi…), objavljene na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Droga Kolinska d.d..

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (znak © 2017 Droga Kolinska, d.d. Vse pravice pridržane. Droga Kolinska je del Atlantic Grupe).

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Droga Kolinska d.d. (v nadaljevanju tudi Družba) ali njene povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.


Omejitev odgovornosti

Droga Kolinska d.d. se bo na spletnem mestu Argeta trudila zagotavljati točne in najnovejše podatke, vendar uporabnike opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Droga Kolinska d.d. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ker obstajajo na spletnem mestu Argeta določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Drogo Kolinsko d.d. in nad katerimi Droga Kolinska d.d. nima nadzora, Droga Kolinska d.d. ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katere koli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Droga Kolinska d.d. si pridržuje pravico, da kadar koli in kakor koli, delno ali v celoti spremeni, dodaja ali odstrani vsebine, objavljene na spletni strani Argeta, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.


Varovanje zasebnosti

Droga Kolinska d.d. posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij, ki jih pridobi od uporabnikov teh spletnih strani, in osebnih podatkov, ki jih posredujejo, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

Družba osebne podatke zbira le takrat, ko so se uporabniki sami odločili, da jih posredujejo s prijavo, izpolnjenimi obrazci ali elektronsko pošto in se pri tem z zbiranjem izrecno strinjajo. Osebne podatke Družba uporablja za dostop do določenih storitev (e-obveščanje), izvajanje nagradnih iger, statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij, vabil na dogodke, elektronsko anketiranje.

Družba za dostop do omenjenih storitev zbira naslednje osebne podatke: e-naslov.

Na spletnih straneh Argeta so lahko občasno objavljene tudi različne nagradne igre, natečaji ali spletni obrazci, prek katerih Družba zbira osebne podatke uporabnikov. Tako pridobljene osebne podatke sme Družba kot upravljavec uporabljati v skladu s posebnimi pogoji (pravila sodelovanja v nagradni igri, ipd.), ki bodo posebej objavljeni in s katerimi se uporabnik posebej strinja.

Osebni podatki se hranijo v Drogi Kolinski d.d. le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Droga Kolinska d.d. se zavezuje, da bo zaščitila zasebnost uporabnikov v skladu z zakonodajo. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično – tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo, posredovanje tretjim osebam ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov. Vsi podatki so shranjeni na zaščitenih strežnikih, ki so v varovanih prostorih.

Uporabnik spletne strani je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Družba posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Družbe in skladno z opredeljenimi nameni. Družba in njen pogodbeni obdelovalec pridobljenih osebnih podatkov v nobeni obliki ne bosta posredovala ali razkrivala tretjim osebam, razen če se bodo uporabniki s tem strinjali ali če bodo tako zahtevali pravosodni organi.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Droga Kolinska d.d. bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestila uporabnika, ki je to zahteval.

Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.


Piškotki

Poleg osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki, Družba zbira še informacije o uporabi spletnega mesta. Ko uporabnik brska po spletnih mestih, brska anonimno, kar je v skladu z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov. Podatki o uporabi spletnega mesta ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov, ki jih uporabniki podajo ob uporabi tega spletnega mesta. Droga Kolinska d.d. jih uporablja zgolj z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta.

Informacije o uporabi spletnega mesta Družba zbira s piškotki. Piškotek je niz znakov, ki ga brskalnik uporabnika lahko trajno shrani na njegovem računalniku. Vanj se shranjujejo podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletna mesta uporabijo piškotke vsakič, ko jih uporabnik obišče, tako da shranijo njegov edinstveni identifikator in podatke za namen statistične obdelave (spletne strani, iz katerih je prišel na spletno mesto Argeta, čas in trajanje obiska, obiskane spletne strani na spletnem mestu Argeta in druge podatke, ki niso osebne narave) v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na njegovem računalniku.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Ob prvem obisku spletnega mesta je uporabnik seznanjen z uporabo piškotkov in povabljen k temu, da poda soglasje za namestitev piškotkov. S soglasjem se šteje, da uporabnik daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo podatkov, zbranih s piškotki.